Pozostałe

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Dodano: 2009-07-01 11:07:12
Dz.U.2007.68.450 Dz.U.2007.176.1238 Dz.U.2008.209.1319 Dz.U.2009.22.120USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych1) Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi podlegają: 1) następujące czynności cywilnoprawne: a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, b) umowy pożyczki, c) (uchylona), d) umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, e) umowy dożywocia, f) umowy... czytaj więcej

Witam proszę o informację dotycząca wypełniania druku INF 1 Zatrudnienie ogółem (etaty=osoby) 35,97 w tym niepełnosprawnych 19,97 Osób ze stopniem znacznym 1 ( w tym jedna ze szczególnym schorzeniem...

Dodano: 2013-10-11 09:10:19
Informacje miesięczne o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-1) przedsiębiorcy powinni wypełniać także w części C.3 Wykonawcy pracy nakładczej, o których... czytaj więcej

W naszym zakładzie jest zatrudniona pielęgniarka z racji tego , że jesteśmy ZPCH. Czy w takim razie znaczy to, że jej wynagrodzenie może być płatne z ZFRON-u? Ewentualnie z którego konta to można...

Dodano: 2013-10-10 11:10:12
Zgodnie z § 2. ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007 r., Nr 245, poz.... czytaj więcej

W związku ze śmiercią pracownika dn.30.09.2013r. jak należy postąpić w wypadku zwrotu poniesionych kosztów za zakup lekarstw pracownika, które zostaną wypłacone w dniu 07.10.2013r. Czy kwota ta...

Dodano: 2013-10-04 11:10:22
Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007 r., Nr 245, poz. 1810) nie... czytaj więcej

Jak potraktować osobę niepełnosprawną i pełnosprawną przebywającą na urlopie rodzicielskim dla celów wniosku WND w pozycjach ustalanych na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6...

Dodano: 2013-10-04 11:10:33
W części D.5 wniosku o wypłatę dofinansowania (Wn-D) pracodawcy mają obowiązek podać informacje o stanach zatrudnienia w danym okresie sprawozdawczym. Formularz nakłada na wnioskodawców obowiązek... czytaj więcej

Witam proszę o informację co do wypełniania nowych druków INF-1 czy w dziale C „Dane o zatrudnieniu i kształceniu” pozycje 17 i 18 muszę wykazać osoby zdrowe pracujące na podstawie umowy powołania? (...

Dodano: 2013-10-01 07:10:01
Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94) stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych... czytaj więcej

Mam pytanie odnośnie dofinansowań z konta ZFRON. Jako ZPCH jesteśmy zobligowani do zatrudnienia pielęgniarki. Pielęgniarka ta musi opłacać składki na izbę pielęgniarską. Jest ona potrącana przy...

Dodano: 2013-10-01 07:10:53
Zgodnie z § 2. ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007 r., Nr 245, poz.... czytaj więcej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    16
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia