Prawo pracy

Czy od odprawy emerytalnej lub rentowej Zpchr odprowadza podatek dochodowy PIT4 do Urzędu Skarbowego (odprowadza się od odpraw pośmiertnych i umów o działo i zlecenie)...

Dodano: 2014-07-29 14:07:05
Stosownie do treści art. 9 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zmian.) opodatkowaniu... czytaj więcej

Chcemy zatrudnić nowego pracownika, który legitymuje się orzeczeniem komisji lekarskiej MON. Czy orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zaliczeniu do III grupy inwalidzkiej w związku ze...

Dodano: 2014-07-29 11:07:09
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) osoby,... czytaj więcej

Witam, Od 10 lipca obowiązuje zmiana czasu pracy na maksymalnie 7h dziennie (35h tygodniowo. Mam kilka pytań: 1) Czy będąc firmą z branży IT mój pracownik może pójść i poprosić lekarza...

Dodano: 2014-07-16 10:07:07
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz.... czytaj więcej

Witam, jak członek POPON prosimy o odpowiedź: Jeżeli osoba niepełnosprawna stopnia umiarkowanego/znacznego posiada na swój wniosek zgodę lekarza na 8-godzinny dzień pracy to jak nalezy...

Dodano: 2014-07-10 10:07:15
Osoba niepełnosprawna na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127... czytaj więcej

Od kiedy pracownik osoba niepełnosprawna nabywa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?  Czy przysługuje on po przepracowaniu roku u jednego pracodawcy, czy pracownik może w tym czasie...

Dodano: 2014-06-30 14:06:09
Pracownikom niepełnosprawnym przysługuje uprawnienie w postaci dodatkowego urlopu wypoczynkowego na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej... czytaj więcej

Chcemy w naszej firmie zatrudnić osobę niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jakie wymogi formalne musimy spełniać jako pracodawca, aby zatrudnić taką osobę (np. w zakresie...

Dodano: 2014-06-30 13:06:37
Pracownicy niepełnosprawni mogą być zatrudniani zarówno na chronionym rynku pracy (ZPChr), jak i tzw. otwartym rynku. Pracodawcy z otwartego rynku pracy, którzy chcą zatrudnić po raz... czytaj więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    46
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia