Prawo pracy

Pracownik niepełnosprawny ze stopniem umiarkowanym lub znacznym może uzyskać od lekarza Medycyny Pracy zgodę na: a) pracę w nadgodzinach b) na wniosek pracownika na podst art 16 w powiązaniu z art...

Dodano: 2015-01-28 10:01:26
W przypadku uzyskania zgody lekarza do pracownika niepełnosprawnego nie stosuje się szczególnych zasad w zakresie czasu pracy wskazanych w ustawie o rehabilitacji. Zgoda lekarza może być... czytaj więcej

Jakie dodatkowe uprawnienia pracownicze posiada pracownik, który w 1988 r. uzyskał na stałe orzeczenie o III grupie inwalidzkiej z Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia?...

Dodano: 2014-12-22 09:12:39
Osobie z orzeczeniem o III grupie inwalidzkiej przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze w postaci: prawa do dodatkowej przerwy w pracy, zakazu pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych,... czytaj więcej

Czy możemy wliczać pracownika do wskaźnika zatrudnienia osób z lekkim stopniem niepełnosprawności w okresie miedzy 01.10.2014 a 20.11.2014 r. w następującej sytuacji: pracownik miał wydane...

Dodano: 2014-12-22 09:12:34
Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) od 1 stycznia 2011 r.... czytaj więcej

Proszę o wyjaśnienie kwestii nabywania przez pracownika niepełnosprawnego z umiark. st. niepełnosprawności prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni. Na podst. art.19 ustawy o...

Dodano: 2014-11-24 12:11:12
Zgodnie z art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychosobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje... czytaj więcej

Witam, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy pracownikowi niepełnosprawnemu możemy wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas określony (okres wypowiedzenia 2 tygodnie) i jakie są tego...

Dodano: 2014-11-04 10:11:06
Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) w... czytaj więcej

Czy wystawienie zaświadczenia lekarskiego przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana, na potrzeby orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga...

Dodano: 2014-11-04 09:11:30
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z późn.... czytaj więcej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    46
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia