Prawo pracy

MPIPS: Zmiany w umowach terminowych

Dodano: 2016-02-25 08:02:00
Uwaga, czekają nas zmiany dotyczące terminowych umów o pracę. Maksymalny okres, na jaki będzie można je zawierać z pracownikiem to 33 miesiące plus do 3 miesięcy okresu próbnego. czytaj więcej

Ważne! Sejm uchwalił ważną nowelizację Kodeksu pracy – „skrócenie” umów na czas określony

Dodano: 2015-07-13 09:07:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Sejm RP uchwalił na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zakres zmian w ustawie obejmuje przepisy dotyczące zatrudnienia pracowników na podstawie umowy na okres próbny i na czas określony oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Celem przedłożonej regulacji jest ograniczenie zjawiska nadużywania przez pracodawców umów terminowyc czytaj więcej

Stanowisko BON w sprawie czasu pracy osoby niepełnosprawnej

Dodano: 2015-05-20 13:05:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących interpretacji przepisów art.15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), które dotyczą czasu pracy osób niepełnosprawnych. czytaj więcej

Stanowisko PIP w sprawie dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoby niepełnosprawnej

Dodano: 2015-04-17 09:04:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą do Państwowej Inspekcji Pracy o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących interpretacji przepisów 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721). czytaj więcej

Bardzo proszę o informacje, w jaki sposób należy policzyć stan zatrudniania za styczeń 2015 – co z osobami, którym został udzielony dodatkowy urlop macierzyński przed 2 stycznia...

Dodano: 2016-02-01 10:02:44
Wyłączenie osób pełnosprawnych wskazane zostało w art. 21 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych... czytaj więcej

Osoba niepełnosprawna przebywała na turnusie rehabilitacyjnym na przełomie roku 2015/2016 jak policzyć urlop za pobyt na turnusie w roku 2015 i w roku 2016....

Dodano: 2016-01-19 09:01:52
Warszawa, dnia 20.04.2016 r. Dzień dobry, W mojej ocenie urlop wypoczynkowy winien być naliczany z każdy rok osobno, zgodnie z zasadami wymiaru urlopu. Analogicznie powinno być rozliczone zwolnienie... czytaj więcej

Witam, chciałabym uzyskać odpowiedź na pytanie czy do stanu zatrudnienia należy wliczać osobę niepełnosprawną, która wyczerpała okres zasiłkowy i nie przysługuje jej świadczenie...

Dodano: 2015-12-18 14:12:08
Dzień dobry, W mojej ocenie taki pracownik powinien nadal być wliczany do stanu zatrudnienia, jeżeli tylko nadal formalnie pozostaje w stosunku pracy. Zgodnie z art. Art. 2a. 1. Ustawy z dnia 27... czytaj więcej

Witam. Pracownik otrzyma porozumienie zmieniające, które ma zmienić warunki pracy. Czy ma prawo nie zgodzić się i nie podpisać tego porozumienia. I drugie pytanie: jeśli nie podpisze, czym to...

Dodano: 2015-11-23 10:11:09
Problematykę wskazaną w ptaniu reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1502). Art. 42. § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę... czytaj więcej

Witam. Od 1 września do 30 listopada zatrudniliśmy pracownika niepełnosprawnego w wymiarze 1/2 etatu, posiadającego lekki st. niepełnosprawności. Na początku listopada przyniósł orzeczenie,...

Dodano: 2015-11-20 10:11:14
Odpowiadając na zadane pytania: 1. W zakresie czasu pracy pracownik pracuje od dnia 1 listopada w skróconym czasie pracy, czyli w wymiarze 1/2 etatu będzie to 3,5 godziny. 2. Co do wymiaru... czytaj więcej

Witam, Proszę o opinie w poniższym temacie: Wg staniu na dzień 12.10. br. pracownik zatrudniony na umowie o pracę legitymował się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim wydanym na...

Dodano: 2015-11-13 13:11:49
Zgodnie z ogólną definicją zawartą w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U.... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    46
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia