Prawo pracy

Lekarz zdecyduje o dłuższym czasie pracy. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2014-03-14 11:03:00
Wojewódzkie ośrodki medycyny pracy będą rozpatrywać skargi składane przez osoby ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały zaświadczenie o stosowaniu wobec nich dłuższego czasu wykonywania obowiązków w firmie. czytaj więcej

Powrót 7-godzinnego dnia pracy

Dodano: 2014-03-06 13:03:00
Senatorzy zasiadający w Komisji Ustawodawczej jednogłośnie zadecydowali o przywróceniu siedmiogodzinnego dnia pracy osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, z możliwością wydłużenia tego czasu na wniosek pracownika. 4 marca 2014 r. senacka Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r. czytaj więcej

Bez danych od firm nie zmieni się oskładkowanie świadczeń – komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej Jana Zająca, Prezesa POPON

Dodano: 2014-02-17 08:02:00
Biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) apeluje do pracodawców, którzy nie mają już statusu zakładu pracy chronionej (ZPChr), o podanie danych związanych z wydatkowaniem pieniędzy na wsparcie pracowników. To konieczne, aby można było zmienić przepisy związane z prowadzeniem Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), z którego środków finansowane są świadczenia dla pracowników, np. na zakup leków. czytaj więcej

Wymiar urlopu wypoczynkowego niepełnosprawnego pracownika tymczasowego

Dodano: 2013-10-10 12:10:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie interpretacji przepisów art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), dalej jako ustawa o rehabilitacji, które dotyczą dodatkowego urlopu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym i umiarkowanym stopniem, w... czytaj więcej

Proszę o wyjaśnienie, od kiedy pracownikowi przysługuje obniżony wymiar czasu pracy (7 godz) w przypadku gdy pracownik posiadał stopień lekki do 28.02.2015r., w dniu 20.02.2015r. złożył wniosek o...

Dodano: 2015-08-13 10:08:44
Odpowiedź: Pracodawca powinien ustalić stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie zgodnie z zasadami zawartymi w art. 2a ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ... czytaj więcej

Dzień dobry. Pytanie brzmi: Pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nabywa prawo do urlopu zdrowotnego w wysokości 10 dni 15.09.2015r. umowa o prace zostanie z nim rozwiązana na dzień...

Dodano: 2015-08-12 11:08:34
Osoby pracujące na co dzień w warunkach szczególnie obciążających dla psychiki mają prawo do specjalnego urlopu dla poratowania swojego zdrowia. Przywilej ten przysługuje m.in. nauczycielom,... czytaj więcej

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu w naliczeniu urlopu dodatkowego dla pracownika, który ponownie otrzymał umiarkowany stopień niepełnosprawności. Pracownik posiadał umiarkowany stopień...

Dodano: 2015-07-20 13:07:52
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) osobie... czytaj więcej

Pracownik legitymuje się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i jest zatrudniony na 1/2 etatu. Czy koniecznie musi pracować po 3,5 godziny dziennie? Czy mógłby np. pracować w...

Dodano: 2015-06-24 08:06:18
W stanowisku Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 8 kwietnia 2015 r. (znak: GNP-364-023-27-1/15) wskazano, iż rozkład czasu pracy pracownika określający dni pracy oraz liczbę godzin przypadających do... czytaj więcej

Pracownik jest zatrudniony od 1 stycznia 2010 r. i  w dniu 1 czerwca 2015 r. przedstawił pracodawcy orzeczenie o zaliczeniu go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z dniem 15 maja 2015...

Dodano: 2015-06-23 10:06:30
Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego uprawniona osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.... czytaj więcej

Jaki wpływ na urlopowe uprawnienia pracownika niepełnosprawnego ma utrata ważności orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w trakcie roku kalendarzowego? Pracownik...

Dodano: 2015-06-22 10:06:27
Proporcjonalne przeliczanie urlopu wypoczynkowego może być stosowane jedynie w przypadkach ściśle określonych w art. 155 (ustanie stosunku pracy) oraz w art. 155 Kodeksu pracy (np. po trwającym co... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    46
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia