Prawo pracy

Zatrudniamy pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z ilu dni zwolnienia od pracy będzie mógł on skorzystać w celu wykonania badań specjalistycznych (badania trwają 4 dni)?...

Dodano: 2015-05-19 09:05:44
Pracownik o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów... czytaj więcej

Chcę  zatrudnić  dozorcę  o  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności  , wysłałam  go  na  badania  lekarskie  . Lekarz ...

Dodano: 2015-04-22 07:04:58
Osoba niepełnosprawna na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127... czytaj więcej

Czy pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności, zatrudniony na podstawie umowy o prace na cały etat, możne pracować np. 10 godzin dziennie, jeśli ma zaświadczenie lekarskie, które...

Dodano: 2015-03-24 09:03:21
Zgodnie z ogólnymi zapisami art. 129 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1502), czas pracy każdego pracownika nie może przekraczać 8 godzin na... czytaj więcej

Czy prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje  po przepracowaniu roku od uzyskania orzeczenia o umiarkowanym stopniu u jednego pracodawcy,? Czy może to być jeden rok w sumie ...

Dodano: 2015-02-26 15:02:08
Pracownikom niepełnosprawnym przysługuje uprawnienie w postaci dodatkowego urlopu wypoczynkowego na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i... czytaj więcej

W 2013 r. zatrudniłam pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności , orzeczenie ważne jest do końca 2015r. w dniu wczorajszym pracownik dostarczył nowe orzeczenie z umiarkowanym stopniem...

Dodano: 2015-02-25 11:02:02
W stanowisku z dnia 9 grudnia 2014 r. (znak: BON-I-52311-345-3-PM/14) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wskazało, iż w takim stanie faktycznym pracodawca powinien... czytaj więcej

Witam, proszę o pomoc w opisanej sytuacji. Pracownik miał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 31.12.2014r. i w tym czasie pracował po 7h/dzień. Kolejne orzeczenie z dnia...

Dodano: 2015-02-05 14:02:04
Odpowiedź Jeżeli Wojewódzki  Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przyzna wstecznie pracownikowi umiarkowany stopień niepełnosprawności od stycznia 2015 r., to pracodawca... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    46
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia