Prawo pracy

Z początkiem lipca br.  przywrócony zostanie przepis, że pracownik mający znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności pracuje 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo bez konieczności...

Dodano: 2014-06-30 13:06:38
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr... czytaj więcej

Przeczytałem na stronie POPON, że został przywrócony siedmiogodzinny dzień pracy dla niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem. Ja posiadam umiarkowany. Od wielu lat...

Dodano: 2014-06-18 12:06:05
Zgodnie z art. 16, dalej jako ustawa o rehabilitacji, szczególnych norm czasu pracy dla pracownika niepełnosprawnego, czyli art. 15 ustawy o rehabilitacji, nie stosuje się: do... czytaj więcej

Mam pytanie odnośnie zatrudniania osoby niepełnosprawnej. Jakie badania lekarskie musi przejść lub okazać osoba niepełnosprawna, która ma zostać zatrudniona? Czy obowiązuje ją również...

Dodano: 2014-06-18 12:06:44
Zgodnie z art. 66  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) w... czytaj więcej

Krótszy czas pracy bez opinii lekarza Czy po nowelizacji od 9/07/2014 lekarz np medycyny Pracy może wydać zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy przez 8 godz dziennie i 40 tygodniowo i...

Dodano: 2014-06-11 10:06:02
Mimo zmian w zakresie skróconego czasu pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które zaczną obowiązywać od lipca br., przepisy prawne nadal będą... czytaj więcej

Urlop zaległy można wykorzystać do końca września, a jak się to odnosi do wypłaty "wczasów pod gruszą" i do obowiązku udzielania 14 dni wolnych od pracy. Czy są jakieś uregulowania,...

Dodano: 2014-06-10 14:06:57
Pracodawcy spoza sfery budżetowej, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą wypłacać świadczenie urlopowe... czytaj więcej

Kiedy nastąpi rozwiązanie umowy o pracę dla pracownika po 182 dniach absencji chorobowej ,dla pracownika który otrzymuje rentę z ZUS, czyli nie nie prawa do zasiłku rehabilitacyjnego a lekarz...

Dodano: 2014-06-03 09:06:47
Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94) pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:  1) jeżeli niezdolność... czytaj więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    46
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia