Zatrudnienie chronione osób niepełnosprawnych

Stanowisko BON: Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie art. 2a ustawy o rehabilitacji (...)

Dodano: 2011-05-04 14:05:00
POPON otrzymał odpowiedź na pismo z dnia 30 marca 2011 r. od Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON). Pytanie dotyczyło interpretacji przepisu art. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407 ze zm.), w brzmieniu ustanowionym przez ustawę z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób... czytaj więcej

Czy wydatkując środki ZFRON w ramach pomocy indywidualnej możemy wypłacić pracownikowi  pożyczkę na zakup lekarstw w formie gotówki ze specjalnie utworzonej kasy ZFRON, czy tylko z...

Dodano: 2014-12-22 09:12:22
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) prowadzący zakład... czytaj więcej

Do końca 2014 r. pracodawca uprawniony do wydatkowania środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych powinien wykorzystać środki funduszu, których do tej...

Dodano: 2014-12-22 09:12:06
Uzyskane w danym roku kalendarzowym środki funduszu rehabilitacji pochodzące ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i... czytaj więcej

Czy od 1 stycznia 2015 r. pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej nadal będzie zobowiązany zatrudniać 50% pracowników niepełnosprawnych, w tym 20% osób ze znacznym lub...

Dodano: 2014-12-22 09:12:16
Tak. Przepisy art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) dotyczące... czytaj więcej

Pracodawca (osoba fizyczna ) zrezygnował ze statutu ZPCH w 03/2014 r. ale nadal posiada środki  ZFRON i amortyzuje środki trwałe zakupione z ZFRON. Na koniec 2014 r. zamierza w formie darowizny...

Dodano: 2014-11-17 11:11:54
Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny pracodawca powinien uwzględnić problematykę tzw. sukcesji zakładu pracy chronionej oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji... czytaj więcej

Pracodawca zatrudnia 34 pracowników pełnosprawnych, gdzie jedna z tych osób przebywa obecnie na urlopie wychowawczym, natomiast druga na urlopie rodzicielskim. Czy pracodawca może...

Dodano: 2014-11-04 09:11:23
Do stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie nie wlicza się osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz na urlopie rodzicielskim. Wynika to z art. 21 ust. 5 pkt 2 i 2a ustawy o... czytaj więcej

Pracodawca w swojej firmie zatrudnia 14 osób niepełnosprawnych. Wszyscy niepełnosprawni obecnie pracują na etacie, z czego jedna przebywa na urlopie bezpłatnym na wniosek z art. 174 KP, jedna...

Dodano: 2014-11-04 09:11:18
Ze wskazanych osób do stanu zatrudnienia nie wliczamy tylko osoby niepełnosprawnej przebywającej na urlopie bezpłatnym. Do stanu zatrudnienia w firmie wlicza się wszystkich pracowników... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    29
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia