Zatrudnienie chronione osób niepełnosprawnych

Stanowisko BON z 10 stycznia 2011 w sprawie ulg we wpłatach na PFRON po 1 stycznia 2011 (art. 22)

Dodano: 2011-02-02 11:02:13
Na jakich zasadach pracodawcy zatrudniający pracowników niepełnosprawnych będą uprawnieni do udzielania ulg we wpłatach na PFRON jeśli planowane zmiany ustawy o rehabilitacji wejdą w życie?[end] W szczególności zaś: a) Czy zawarcie na czas określony, umowy o świadczenie usług, w której zleceniobiorca, pracodawca osób niepełnoprawnych zobowiązał się do udzielania ulg z tytułu zakupu usługi, upoważnia do udzielania  ulg na dotychczasowych zasadach w okresie trwania umowy, także po... czytaj więcej

Stanowisko BON z 10 grudnia 2010 r. w sprawie oddziału zakładu pracy chronionej nie posiadajacego statusu ZPCH

Dodano: 2011-01-11 14:01:46
Odpowiadając na prośbę pracodawców Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła sie z pytaniem do Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie wysokości dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników zakładów pracy chronionej zatrudnionych w oddziałach nie objętych statusem zpchr[end]. Pytanie POPON dotyczyło następującego stanu faktycznego, w którym pracodawca posiada status zakładu pracy chronionej. Decyzja o przyznaniu statusu zakładu... czytaj więcej

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dodano: 2010-12-02 12:12:00
Dz.U.2010.226.1475USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 i Nr 217, poz. 1427) wprowadza się następujące zmiany: 1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: „Art. 2a. 1. Osobę niepełnosprawną wlicza się... czytaj więcej

I SA/Kr 1353/07 - Wyrok WSA w Krakowie - orzeczenie prawomocne /podstawa prawna do wydania zaświadczenia o pomocy de minimis podmiotowi, który utracił status zakładu pracy chronionej/

Dodano: 2009-04-07 15:04:23
Data orzeczenia: 2008-04-29    Data wpływu: 2007-11-15 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie Sędziowie: Bogusław Wolas /przewodniczący/, Ewa Michna, Maja Chodacka /sprawozdawca/ Symbol z opisem: 6119 Inne o symbolu podstawowym 611 Hasła tematyczne: Podatek od nieruchomości, Pomoc publiczna Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Treść wyniku: uchylono postanowienia I i II instancji Powołane przepisy: Dz.U. 2004 nr 123 poz 1291 art. 5 ust. 2, Ustawa z dnia 30 kwietnia... czytaj więcej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dodano: 2009-01-01 00:01:00
////Dz. U. z 2008 r., Nr 14. poz. 72 z późn. zm.//// Dz.U.2008.223.1463 – zmiany, które weszły w życie z dniem 19 czerwca 2009 r. Dz.U.2008.227.1505 Dz.U.2008.237.1652 – tekst jednolity Dz.U.2009.6.33 Dz.U.2009.98.817Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity)Rozdział 1Przepisy ogólneArt. 1. Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: 1)   o zakwalifikowaniu... czytaj więcej

Chcemy w naszej firmie zatrudnić osobę niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jakie wymogi formalne musimy spełniać jako pracodawca, aby zatrudnić taką osobę (np. w zakresie...

Dodano: 2014-06-30 13:06:37
Pracownicy niepełnosprawni mogą być zatrudniani zarówno na chronionym rynku pracy (ZPChr), jak i tzw. otwartym rynku. Pracodawcy z otwartego rynku pracy, którzy chcą zatrudnić po raz... czytaj więcej

Czy ramach wydatkowania środków ZFRON na wynagrodzenie pielęgniarki – zgodnie z przepisami § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia o zakładowym funduszu rehabilitacji osób...

Dodano: 2014-05-20 07:05:43
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007... czytaj więcej

Jaki jest zakres kontroli zakładu pracy chronionej przez Wojewodę? Na co zwraca się w trakcie takiej kontroli szczególna uwagę?...

Dodano: 2014-05-09 12:05:10
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz.... czytaj więcej

W styczniu 2014 r. niepełnosprawny pracownik złożył wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej z ZFRON na zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych. Jak się okazało, jego orzeczenie straciło ważność z...

Dodano: 2014-04-28 15:04:24
Przepisy art. 33 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz.... czytaj więcej

Chcemy uzyskać status zakładu pracy chronionej. Jednym z warunków uprawniających do posiadania statusu jest legitymowanie się wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych wysokości...

Dodano: 2014-04-28 15:04:07
Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721)... czytaj więcej

Pracownik II gr,orzeczenie ważne do 31/12/2013 r/ 11-I,06-E,03-L, wniosek na grupę przedłużenie składa 30/12/2013, w dniu 15/01/2014 otrzymuje przedłużenie( dostarcza do firmy 30/01/2014), stopień i...

Dodano: 2014-04-14 08:04:24
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) w... czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    29
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia