Zatrudnienie chronione osób niepełnosprawnych

Po utracie statusu zakładu pracy chronionej pracodawca zachowuje środki ZFRON, zatrudniając nie mniej niż 15 pracowników. w tym niepełnosprawnych co najmniej 25%. 1.Czy w stosunku do takiego...

Dodano: 2013-08-23 13:08:30
Zgodnie z art. 33 ust. 7b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) w przypadku utraty... czytaj więcej

Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej w branży dozoru i ochrony mienia. Obszar naszej działalności obejmuje teren całego kraju. Osoby niepełnosprawne zatrudnione w administracji pracują w różnych...

Dodano: 2013-07-23 13:07:47
Pracodawcy z chronionego, jak i otwartego rynku pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.... czytaj więcej

Jesteśmy firmą na otwartym rynku ale zachowaliśmy ZFRON po utracie statusu ZPCHR. Po każdej wypłacie wynagrodzenia osobom niepełnosprawnym naliczamy i przekazujemy na ZFRON w ciągu 7 dni podatek od...

Dodano: 2013-07-23 13:07:15
Zgodnie z art. 33 ust. 7b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), dalej jako ustawa o... czytaj więcej

Proszę o konsultację w kwestii wliczania pracownika do wskaźnika zatrudnienia. Interesuje mnie kwestia, jeżeli pracownikowi kończy się orzeczenie z ostatnim dniem miesiąca a wiem, że złożył on...

Dodano: 2013-07-10 11:07:11
Kwestie wliczania pracownika niepełnosprawnego do stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych reguluje począwszy od 2011 r. art. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i... czytaj więcej

Zgodnie z art. 22 ustawy o rehabilitacji za przedsiębiorcę uprawnionego do udzielania ulg we wpłatach na PFRON uznaje się podmiot, który spełnia warunek zatrudnienia min. 30% osób niepełnosprawnychze...

Dodano: 2013-02-19 08:02:48
Przepis art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji wskazuje, że ulgi we wpłatach na PFRON może udzielać pracodawca, który osiąga co najmniej 30-procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych... czytaj więcej

Chciałbym się dowiedzieć jakie warunki musimy spełnić żeby nasza firma mogła dawać ulgi we wpłatach na PFRON?

Dodano: 2013-02-06 10:02:26
Przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn.... czytaj więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    29
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia