Zatrudnienie chronione osób niepełnosprawnych

Stanowisko BON w sprawie dokumentowania schorzeń szczególnych – osoby niewidome

Dodano: 2011-03-15 15:03:18
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (znak: BON-I-5232-13-PM/11) na pismo w sprawie interpretacji zapisu zawartego w art. 26a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407 ze zm.) – dalej jako ustawa. Dotyczy on korzystania przez pracodawców ze zwiększonej  o 40%... czytaj więcej

Stanowisko BON w sprawie art. 2a ustawy o rehabilitacji (…)

Dodano: 2011-03-15 15:03:21
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź na pismo z dnia 12 stycznia 2011 r. od Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON). Pytanie dotyczyło interpretacji zapisu zawartego w art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407 ze zm.), w brzmieniu ustanowionym przez ustawę z dnia 29 października 2010 r. o zmianie... czytaj więcej

Pracodawca zatrudnił w maju 2014 r. pracownika, któremu w dniu w dniu 1 października 2002 r. wydano na stałe orzeczenie o umiarkowanym stopniu, z informacją o przyczynie niepełnosprawności...

Dodano: 2014-11-04 09:11:49
Tak. Pracodawca może wliczać pracownika do osób ze schorzeniem 01-U – upośledzenie umysłowe, biorąc od uwagę treść przepisów obowiązujących w dniu wydania orzeczenia o stopniu... czytaj więcej

Sp. z o.o. prowadząca działalność rolniczą w zakresie rolniczym (uprawa zbóż) zamierza być zakładem pracy chronionej. Na jakie ulgi może liczyć i jaki będzie jej limit pomocy de minimis?...

Dodano: 2014-08-07 11:08:20
Szczegóły w zakresie uprawnień i obowiązków zakładów pracy chronionej (ZPChr) wskazane zostały w art. 28, 30-33 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej... czytaj więcej

Jestem przedsiębiorcą z tzw. otwartego rynku pracy i chcę ubiegać się o przyznanie przez wojewodę statusu zakładu pracy chronionej. Czy na podstawie obowiązujących przepisów prawnych jako...

Dodano: 2014-07-29 11:07:40
W myśl art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) prowadzący... czytaj więcej

Chcemy zatrudnić nowego pracownika, który legitymuje się orzeczeniem komisji lekarskiej MON. Czy orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zaliczeniu do III grupy inwalidzkiej w związku ze...

Dodano: 2014-07-29 11:07:09
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) osoby,... czytaj więcej

Witam, jak członek POPON prosimy o odpowiedź: Jeżeli osoba niepełnosprawna stopnia umiarkowanego/znacznego posiada na swój wniosek zgodę lekarza na 8-godzinny dzień pracy to jak nalezy...

Dodano: 2014-07-10 10:07:15
Osoba niepełnosprawna na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127... czytaj więcej

Czy wydatki poniesione na finansowanie szkoleń pracowników niepełnosprawnych w ramach indywidualnych programów rehabilitacji  podlegają regułom pomocy de minimis?...

Dodano: 2014-07-01 13:07:38
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.... czytaj więcej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    29
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia