Zatrudnienie chronione osób niepełnosprawnych

Czy przepisy w 2014 r. i decyzje PFRON o karach 30% za błędne wydatkowanie pomocy z ZFRON lub nieterminowej wpłacie na konto ZFRON maja charakter deklaratoryjny, czy konstytutywny, tzn czy...

Dodano: 2014-03-17 09:03:26
Wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 6 grudnia 2013 r. (III SA/Wa 1809/13) uchylono decyzję Prezesa Zarządu PFRON w sprawie wysokości zobowiązań z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON w związku z... czytaj więcej

Jaki jest prawidłowy wzór na obliczanie wielkości ulgi we wpłatach na PFRON? Czy wliczamy do wskaźników osoby wykonujące prace nakładczą?...

Dodano: 2014-02-19 11:02:06
Pracodawca spełniający kryteria wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U.... czytaj więcej

Proszę o wyjaśnienie czy nasza firma  należąca do grupy kapitałowej może do 30 czerwca 2014 nie stosować definicji „jednego przedsiębiorcy”?  Czy będzie to oznaczało możliwość...

Dodano: 2014-02-19 11:02:43
Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de... czytaj więcej

Spółka decyzją wojewody uzyskała pierwszy status zpchr na czas określony 1 rok, Po tym okresie Spółka odrębną decyzją wojewody uzyskała kolejny drugi status zpchr na czas określony także na 3 lata,...

Dodano: 2013-10-28 17:10:03
Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) wojewoda podejmuje... czytaj więcej

Witam, proszę o odpowiedź odnośnie wypełniania nowych druków INF-1. Jesteśmy zakładem pracy chronionej, podstawą prawną zwolnienia z wpłat jest art. 21 ust.2 ustawy; wg starych druków...

Dodano: 2013-10-24 11:10:23
Poz. 49-56 formularza INF-1 wypełniają jedynie pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej. W pozycjach tych należy wpisać przeciętny stan zatrudnienia niepełnosprawnych... czytaj więcej

Zwracam się z prośbą o informację na temat możliwości wliczenia pracownika do liczby osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnymi (do dofinansowania i do udzielania ulgi na...

Dodano: 2013-08-29 08:08:19
Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydawały orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w różnych okresach czasu. Z tego też względu na orzeczeniach widnieją różne... czytaj więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    29
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia