Podatki i opłaty

Jesteśmy zakładem pracy chronionej i kupujemy naszej pracownicy bilet miesięczny MPK. Czy podatek dochodowy należny od tego biletu zostaje "u nas"? Czy,  tak jak od umowy zlecenia,...

Dodano: 2008-10-15 00:10:00
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy będący zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od... czytaj więcej

Nasza Firma uzyskała zezwolenie z Urzędu Miasta na zajęcie pasa drogowego i zamieszczeniu na nim tablicy reklamowej. Za wydanie zezwolenia pobierana jest opłata i przekazywana do budżetu, ,jednak...

Dodano: 2008-09-01 00:09:00
Opłaty za zajęcie pasa drogowego mają charakter publicznoprawny, a zatem zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu... czytaj więcej

Proszę o odpowiedź  w sprawie zmiany ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (DZ.U. z 30 maja 2008 nr 93  poz. 585). W...

Dodano: 2008-06-23 00:06:00
Odpowiadając na Państwa pytanie informuję, że urząd, do którego się Państwo zwróciliście, jest w błędzie i ewidentnie nadinterpretował zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 kwietnia 2008... czytaj więcej

Czy pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne, nie na podstawie umowy o prace, ale otrzymujących wynagrodzenie na podstawie uchwały zarządu spółki z o.o. ma prawo otrzymać zwolnienie z...

Dodano: 2008-02-26 00:02:00
Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje zakładom pracy... czytaj więcej
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    16
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia