Podatki i opłaty

Nasze przedsiębiorstwo wypłacało wynagrodzenie za dany miesiąc na koniec  tego miesiąca.  Nastąpiła zmiana w miesiącu lutym, za które wynagrodzenie poszło 10 marca. W związku z tym...

Dodano: 2009-03-18 00:03:00
Deklaracja DEK-II składana jest do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej w terminie do 20 dnia miesiąca po... czytaj więcej

Czy zakład pracy chronionej jest zwolniony z opłaty za koncesję na alkohol?

Dodano: 2009-02-09 00:02:00
Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn.... czytaj więcej

Czy nadal istnieje obowiązek opłacania opłaty klimatycznej od przebywających w bazie wypoczynkowej będącej własnością ZPCH osób niepełnosprawnych (pracowników)? Czy jest taki obowiązek?...

Dodano: 2009-01-16 00:01:00
 Kwestie związane z opłatą miejscową reguluje ustawa z 12 stycznia 1991 r. o opłatach lokalnych (Dz.U.06.121.844 z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 ustawy opłata jest pobierana od... czytaj więcej

W grudniu 2008 r. budynek został przekazany do użytkowania, został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o decyzję włączenia go do środków trwałych objętych statusem Zakładu Pracy...

Dodano: 2009-01-15 00:01:00
 Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.08.14.92 z... czytaj więcej

Od 1 stycznia 2009 r. nie ma nadwyżki SOD, którą zakłady pracy chronionej przekazywały na indywidualne programy rehabilitacji. Czy to oznacza, że nie można już tworzyć indywidualnych...

Dodano: 2009-01-07 00:01:00
Grudniowa nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie zlikwidowała indywidualnych programów rehabilitacji, a jedynie... czytaj więcej

W lipcu 2008 roku wystąpiłam do Urzędu Gminy z prośbą o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis za rok 2008 tytułem zwolnienia z podatku od nieruchomości, w związku z wydatkowaniem środków...

Dodano: 2008-11-03 00:11:00
Urząd Gminy, do którego wystąpiliście z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis, jest w błędzie i ewidentnie nadinterpretował zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 kwietnia 2008... czytaj więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    16
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia