Podatki i opłaty

Czy świetle orzecznictwa i stanowisk BON aktualne jest "zwolnienie" z koncesji alkoholowej dla ZPCH?

Dodano: 2010-02-22 00:02:00
Artykuł 31 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 08.14, poz. 92, z późn. zm., tzw. ustawa rehabilitacyjna)... czytaj więcej

Jak prawidłowo rozliczyć amortyzację samochodu osobowego powyżej 20 tys. euro? Dotacja z PFRON wyniosła 90.000,00 zł. Samochód kosztował 131.000,00 zł. Czy amortyzację wyliczyć wskaźnikiem od...

Dodano: 2010-02-08 00:02:00
Kosztem uzyskania przychodu mogą być odpisy amortyzacyjne dokonane wyłącznie zgodnie z art. 16a-16m ustawy o PDOP z uwzględnieniem art. 16 i odpowiednio art. 22a-22o ustawy o PDOF z uwzględnieniem... czytaj więcej

Czy finansując wycieczkę z dużego ZFRON dla niepełnosprawnych pracowników można sfinansować kwotę brutto z faktury z ZFRON-u czy netto?

Dodano: 2010-02-08 00:02:00
Wydatek z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych może zostać sfinansowany zarówno w kwocie netto (bez VAT), jak i w kwocie brutto. Obowiązujące przepisy nie... czytaj więcej

Czy zasiłki z ZUS są przychodem podatkowym w zakładzie pracy chronionej? Czy podatek od tych zasiłków odprowadzony na konto ZFRON jest traktowany jako ZFRON tworzony z obcych źródeł...

Dodano: 2009-09-28 00:09:00
 Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176 ze zm) za przychody z innych źródeł uważa się m.in. zasiłki pieniężne z... czytaj więcej

Firma zrezygnowała ze statusu i dostała decyzję o wypisaniu z rejestru zakładów pracy chronionej z dniem 1 czerwca 2009. Tymczasem na początku czerwca 2009 firma musiała zapłacić podatek od...

Dodano: 2009-07-21 00:07:00
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r., nr 14, poz. 92 ze zm.) prowadzący zakład pracy... czytaj więcej

Proszę o pomoc w sprawie wynajmowanej powierzchni przez zakład pracy chronionej. Dokładnie przedstawia się to tak. Zakład pracy chronionej wynajmuje powierzchnie od innej firmy. Urząd miasta udzielił...

Dodano: 2009-07-21 00:07:00
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r., nr 14, poz. 92 ze zm.) prowadzący zakład pracy... czytaj więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    16
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia