Podatki i opłaty

Część firm straci prawo do udzielania ulg. Komentarz Jana Zająca prezesa POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-10-04 08:10:00
Pracodawcy, którzy będą chcieli dalej przyznawać klientom obniżenia we wpłatach na PFRON, będą musieli zwiększyć z 30 proc. do 50 proc. wskaźnik zatrudnienia osób ze znaczną lub umiarkowaną dysfunkcją zdrowotną. czytaj więcej

Jakie świadczenia można zaliczyć do kosztów płacy niepełnosprawnego. Atrykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-01-26 07:01:00
Pracodawca ubiega się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON. Ponieważ żadne polskie przepisy prawa nie zawierają de-finigi wynagrodzenia za pracę, ma on problem z kwalifikowaniem do kosztów płacy poszczególnych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych. Czy do kosztów płacy w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych można zaliczyć diety i koszty przejazdu w związku z podróżą sł czytaj więcej

Poselskie projekty ustaw

Dodano: 2016-03-09 11:03:00

Ważne! Sejm wprowadził do Ordynacji podatkowej zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika!

Dodano: 2015-07-13 15:07:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 10 lipca br. na posiedzeniu Sejmu uchwalono ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, której przepisy dotyczą m.in. ważnej dla wszystkich podatników zasady in dubio pro tributario – rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. czytaj więcej

Nowa ustawa - administracji podatkowa będzie bardziej przyjazna dzięki m.in. centrom obsługi i asystentom podatnika

Dodano: 2015-07-13 13:07:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż na posiedzeniu Sejmu w dniach 7 -10 lipca br. uchwalono ustawę o administracji podatkowej, której celem jest usprawnienie działania administracji podatkowej oraz ułatwienie obywatelom skorzystania z jej wsparcia. czytaj więcej

Witam. 1.Czy w ramach pomocy indywidualnej & 2 ust 1 pkt 11 q opłacanie składki na indywidualne ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, można sfinansować ubezpieczenie opłacane indywidualne...

Dodano: 2016-11-23 11:11:19
Dzień dobry Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 11 lit. q rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób... czytaj więcej

Jak napisać wniosek o pomoc de minimis do urzędu skarbowego za zakup monitorów potrzebnych do wypsażenia stanowiska pracy osób niepełnosprawnych?...

Dodano: 2016-10-27 14:10:33
Dzień dobry Ubiegając się o zaświadczenie o pomocy de minimis  na wydatki ze środków ZFRON pracodawca składa do odpowiedniego organu:... czytaj więcej

Czy w ramach wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na stanowisku pracownika administracyjnego możemy sfinansować z puli tzw. dużego ZFRON-u zakup pakietu MS Office....

Dodano: 2016-10-24 12:10:17
Zgodnie z  par.2.1.1 rozp. ZFRON z tzw. dużego ZFRON można sfinansować wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osoby... czytaj więcej

Dzień dobry Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości czy w przypadku zwracania się do US o wystawienie zaświadczenia de minimis na zakup np (foteli rehabilitacyjnych, maszyny piorącej) muszę...

Dodano: 2016-10-20 15:10:29
Dzień dobry Zgodnie z obowiązujacymi przepisami pracodawca występując o wydanie zaświadczenie o pomocy de minims  do uprawnionego organu (w państwa przypadku do US) składa stosowny wniosek... czytaj więcej

Firma osoby fizycznej, Zpchr przekształca się na zasadzie sukcesji uniwersalnej w spółkę z o.o. art 584 KSH. W tym trybie wszystkie zezwolenia, decyzje, umowy zachowują ciągłość. Wojewoda...

Dodano: 2015-11-18 15:11:14
Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługują zwolnienia podatkowe. ZPChr jest zwolniony z: podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz... czytaj więcej

Czy jako zakład pracy chronionej jesteśmy zwolnieni z opłaty drogowej VIA TOLL? pozdrawiam Ireneusz Tempiński...

Dodano: 2015-10-05 10:10:55
Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst  jedn. Dz. U. 2011 r. Nr... czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    16
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia