Podatki i opłaty

Rozporządzenie z 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym

Dodano: 2008-12-30 00:12:00
Dz.U.04.161.1682 Dz.U.06.64.451Dz.U.06.64.451   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym (Dz. U. z dnia 16 lipca 2004 r.) Na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Do opłat o charakterze sankcyjnym zalicza się: 1)    opłaty określone w art. 36 ustawy... czytaj więcej

Spółka uzyskuje status ZPCHR. Do Wojewody wpływa wraz z wnioskiem wykaz i dokumenty potwierdzające tytuły prawne do posiadanych nieruchomości oraz opinia pozytywna PIP dotycząca jednej...

Dodano: 2012-06-05 00:06:00
Na mocy art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.... czytaj więcej

Wybudowaliśmy halę magazynową i biurowiec za środki pochodzące z kredytu. Spełniamy wskaźniki zatrudnienia osób niepełnsopranwych uprawniajace nas do zwolneinia z pdoatku od nieruchomosci....

Dodano: 2012-05-22 12:05:28
Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji prowadzący zakład pracy chronionej spełniający warunek o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b., w stosunku do tego zakładu... czytaj więcej

Od 1 lipca utracimy status ZPCh ; zachowamy prawo do dofinansowań wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, jako pracodawcy z otwartego rynku pracy. Wynagrodzenie za czerwiec wypłacamy do 10 lipca i...

Dodano: 2012-04-24 00:04:00
Decydujące znaczenie przy wyborze sposobu odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (na zasadach dotyczących zakładu pracy chronionej czy otwartego rynku pracy) ma data... czytaj więcej

Jakie są ulgi dla osób niepełnosprawnych, które mogą odliczyć od podatku w zeznaniu rocznym?...

Dodano: 2012-04-16 15:04:27
  W odniesieniu do osób niepełnosprawnych ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 361) przewiduje pewne ulgi w... czytaj więcej

W serwisie ekspertpopon.pl było pytanie dotyczące obliczaniwskaźnika zatrudnienia osób niepełnsoprawnych po utracie statusu iprzekazywania zaliczek z Pit-4 do US. Była tam przywołana...

Dodano: 2012-04-13 00:04:00
Pracodawca, który utracił status zakładu pracy chronionej (zpchr), izachował środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji osóbniepełnosprawnych (zfron) w związku z... czytaj więcej

Jak prawidłowo liczyć stany zatrudnienia osób niepełnosprawnych: a) 30% i zwolnienia z podatku od nieruchomości art 28.ust 1 pkt 1 lit Bb) informacji DEK IIa i INF-1-Zpchrc) SOD i INF-D-P...

Dodano: 2012-03-29 00:03:00
Zgodnie z dyspozycją art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127,... czytaj więcej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    16
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia