Podatki i opłaty

Z dniem 1 stycznia 2012r. zrezygnowaliśmy z statusu ZPCHR z zachowaniem ZFRON. Proszę o informację jak mamy rozliczyć podatek od wynagrodzeń za 01/2012 roku , wypłata wynagrodzeń następuje 10...

Dodano: 2012-02-17 00:02:00
Zgodnie z art. 38 ust. 2a z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307) Płatnicy, o których mowa w art. 31,... czytaj więcej

Do jakiej instytucji powinniśmy się zwrócić o wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskanej pomocy de minimis w formie zwolnień z podatku PCC oraz zwolnień z opłat za wyłączenie z gruntów...

Dodano: 2011-12-19 13:12:54
Kwestie związane z właściwością organu podatkowego do pobierania podatku od czynności cywilnoprawnych regulują przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności... czytaj więcej

Jako zakład pracy chronionej korzystamy ze zwolnień z podatku od nieruchomości oraz z podatku od wynagrodzeń PIT-4. Zgodnie z ustawą uzyskane środki przekazujemy do PFRON i ZFRON. Mam pytanie...

Dodano: 2011-11-22 00:11:00
Przepis art. 49 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127. poz. 721) stanowi, iż do wpłat, o... czytaj więcej

Utworzono Indywidualny Program Rehabilitacyjny na zakup korekcyjnych okularów progresywnych.Faktura została wystawiona na Firmę, a zapłacona gotówką przez pracownika objętego IPR.Należy...

Dodano: 2011-07-25 00:07:00
W związku z par. 2 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wydatki ZFRON... czytaj więcej

Czy po utracie statusu zpchr i osiąganiu wskaźnika zatrudnienia ON powyżej 40% kwotę zwolnienia z pit-4 (za samych pracowników niepełnosprawnych) mamy dzielić tylko na 10%, 15% i 75%? Czy...

Dodano: 2011-06-08 00:06:00
Zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51 Poz. 307 z późn. zm.; dalej: ustawa... czytaj więcej

Nasza firma jest ZPCH, złożyła wniosek do Urzędu Miasta i otrzymała decyzję w dniu 15 grudnia 2010r. na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia tablicy reklamowej, na okres od...

Dodano: 2011-03-16 00:03:00
Przepis art. 31 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., nr 14. poz. 92, ze zm.) w wersji... czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    16
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia