Podatki i opłaty

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Dodano: 2009-07-01 11:07:12
Dz.U.2007.68.450 Dz.U.2007.176.1238 Dz.U.2008.209.1319 Dz.U.2009.22.120USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych1) Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi podlegają: 1) następujące czynności cywilnoprawne: a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, b) umowy pożyczki, c) (uchylona), d) umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, e) umowy dożywocia, f) umowy... czytaj więcej

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Dodano: 2009-07-01 11:07:15
Dz.U.2005.143.1199 M.P.2006.72.721 M.P.2006.75.758Dz.U.2006.121.844 Dz.U.2006.220.1601 Dz.U.2006.225.1635 Dz.U.2006.249.1828 Dz.U.2006.251.1847 Dz.U.2006.245.1775 M.P.2007.47.557 M.P.2007.76.813 Dz.U.2006.249.1828 Dz.U.2008.93.585 Dz.U.2008.116.730 M.P.2008.59.531 M.P.2008.78.692 Dz.U.2009.56.458 Dz.U.2008.223.1463USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków... czytaj więcej

I SA/Gd 828/08 - Wyrok WSA w Gdańsku - orzeczenie nieprawomocne /uchylenie z dniem 14 czerwca 2008 r. art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie powoduje, że brak jest podstaw do traktowania wydatków z zfron - w części pochodzącej ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, jako pomocy de minimis/

Dodano: 2009-04-07 16:04:12
Data orzeczenia: 2009-01-29   Data wpływu: 2008-11-26 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Sędziowie: Irena Wesołowska, Małgorzata Gorzeń, Zbigniew Romała /przewodniczący sprawozdawca/ Symbol z opisem: 6119 Inne o symbolu podstawowym 611 Hasła tematyczne: Pomoc publiczna Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Treść wyniku: Uchylono zaskarżone postanowienie Powołane przepisy: Dz.U. 2007 nr 59 poz 404 art. 5 ust. 2, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w... czytaj więcej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dodano: 2009-01-01 00:01:00
////Dz. U. z 2008 r., Nr 14. poz. 72 z późn. zm.//// Dz.U.2008.223.1463 – zmiany, które weszły w życie z dniem 19 czerwca 2009 r. Dz.U.2008.227.1505 Dz.U.2008.237.1652 – tekst jednolity Dz.U.2009.6.33 Dz.U.2009.98.817Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity)Rozdział 1Przepisy ogólneArt. 1. Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: 1)   o zakwalifikowaniu... czytaj więcej

Jesteśmy zakładem pracy chronionej i posiadamy domki wczasowe, które służą wypoczynkowi i rehabilitacji naszych pracowników niepełnosprawnych. Firma dokonuje w 100% sprzedaży...

Dodano: 2014-02-08 19:02:13
Odliczanie podatku VAT od zakupów dotyczących utrzymania ośrodka wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych budziło wiele wątpliwości. Zgodnie z art.... czytaj więcej

Czy podatnik ma obowiązek ,czy tylko prawo do wystąpienia do US o zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis z tytułu przyspieszonej amortyzacji ( jednorazowy odpis). Czy wynika to przepisów...

Dodano: 2013-12-30 10:12:26
Zgodnie z art. 22k ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 361) pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi... czytaj więcej

Chciałbym się dowiedzieć jakie warunki musimy spełnić żeby nasza firma mogła dawać ulgi we wpłatach na PFRON?

Dodano: 2013-02-06 10:02:26
Przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn.... czytaj więcej

Moje pytanie dotyczy opłaty produktowej. Czy zakłady pracy chronionej są zwolnione z opłaty produktowej? Jeżeli nie, to na jakiej podstawie?

Dodano: 2012-12-21 12:12:24
Przepis art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z... czytaj więcej

Mam pytanie w w sprawie uznania przez Urząd Miasta uprawnień dotyczących zwolnienia z podatku odnieruchomości. Wraz z deklaracją przesłaliśmy decyzję przyznającą status zpchr. W decyzji Wojewody nie...

Dodano: 2012-12-21 12:12:05
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) prowadzący zakład... czytaj więcej

Proszę o odpowiedź na pytanie w sprawie rozliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń w przypadku gdy zakład pracy chronionej traci status od 01 lipca 2012. Czy podatek od wynagrodzeń za miesiąc...

Dodano: 2012-07-27 10:07:33
Pracodawca, który utracił status zakładu pracy chronionej (zpchr), i zachował środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) w związku z osiąganiem... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    16
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia