Podatki i opłaty

Bez danych od firm nie zmieni się oskładkowanie świadczeń – komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej Jana Zająca, Prezesa POPON

Dodano: 2014-02-17 08:02:00
Biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) apeluje do pracodawców, którzy nie mają już statusu zakładu pracy chronionej (ZPChr), o podanie danych związanych z wydatkowaniem pieniędzy na wsparcie pracowników. To konieczne, aby można było zmienić przepisy związane z prowadzeniem Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), z którego środków finansowane są świadczenia dla pracowników, np. na zakup leków. czytaj więcej

Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla ZPCHR

Dodano: 2013-10-11 06:10:14
W związku z pytaniami pracodawców Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących prawidłowej interpretacji art. 7 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 121, poz. 844), który dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej (ZPChr).  Pytanie:Zakład pracy chronionej (A) spełniający warunek wskazany w art. 28 ust. 1... czytaj więcej

Czy w spółce jawnej od zwiększonego kapitału zapasowego z tyt. sfinansowania nabycia środka trwałego ze środków zfron należy odprowadzić podatek pcc?...

Dodano: 2015-09-16 08:09:12
Szczegóły w zakresie obowiązku podatkowego wynikającego z podatku od czynności cywilnoprawnej określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86... czytaj więcej

Czy Zpchr jest zwolniony z kosztów opłaty zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego RP ( jesteśmy zwolnieni z podatku od nieruchomości) -jaka podać podstawę prawną zwolnienia, czy możemy zażądać...

Dodano: 2015-07-16 10:07:58
W myśl art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zakład pracy chronionej w stosunku do tego zakładu jest zwolniony z:  1) podatków, z wyłączeniem: podatku od gier; podatku od... czytaj więcej

Jesteśmy byłym ZPChr. Czy pomoc indywidualna wydatkowana ze środków ZFRON dla pracowników niepełnosprawnych po 1 stycznia 2015 r. nie podlega tzw. oskładkowaniu?...

Dodano: 2015-03-20 12:03:08
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121), dalej rozporządzenie ZUS, podstawę wymiaru składek... czytaj więcej

Czy Zpchr jest zwolniony z odprowadzania PIT4 do US tj podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników i byłych pracowników z tytułu wypłaty pracownikowi odprawy a) rentowej lub...

Dodano: 2015-01-15 09:01:03
Za wskazane w pytaniu odprawy pracodawca powinien przekazać zaliczki na podatek dochodowy odo osób fizycznych. Jeżeli natomiast jako ZPChr jest z tego zwolniony, zaliczki te powinny trafić na... czytaj więcej

Prośba o doprecyzowanie, czy od 2015 terminy składania i wpłat z deklaracji INF i DEK IIa , które przypadają na sobotę lub niedzielę, są po staremu przesuwane na kolejny dzień roboczy np...

Dodano: 2014-12-30 12:12:07
W tym przypadku z przepisów nowelizacji Ordynacji podatkowej wynika, że termin przypada na dzień roboczy, "poprzedzający" sobotę lub święto. Jednakże w tej sprawie (tj. zastosowania... czytaj więcej

Czy państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nie będą dokonywać wpłat na PFRON z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6 proc.?...

Dodano: 2014-12-23 09:12:21
Po 1 stycznia 2015 r. przepisy w zakresie wpłat obowiązkowych na PFRON obowiązują w niezmienionej postaci. Tak więc m.in. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne muszą dokonywać wpłat na... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    16
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia