Podatki i opłaty

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Dodano: 2009-07-19 14:07:16
Dz.U.2007.64.427 Dz.U.2007.124.859 Dz.U.2007.128.883 Dz.U.2007.127.880 Dz.U.2008.44.262 Dz.U.2008.63.394 Dz.U.2008.182.1121 Dz.U.2008.195.1198 Dz.U.2008.216.1367 Dz.U.2008.220.1414 Dz.U.2009.6.33 Dz.U.2009.22.120 Dz.U.2009.57.466 Dz.U.2009.72.619 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1. 1. Opłacie skarbowej podlega: 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie... czytaj więcej

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Dodano: 2009-07-19 14:07:56
Dz.U.2005.175.1458 Dz.U.2005.180.1495 M.P.2007.54.619 M.P.2008.69.626 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), wprowadzających na terytorium kraju produkty w... czytaj więcej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Dodano: 2009-07-19 13:07:18
Dz.U.2008.196.1217ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłaty za: 1) gazy lub pyły wprowadzane do powietrza; 2) substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi; 3) wody chłodnicze wprowadzane do wód... czytaj więcej

Odliczanie podatku VAT od środków trwałych zakupionych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dodano: 2009-07-17 12:07:13
Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP2/443-95/09-3/EN Data 2009.04.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Odliczenie podatku Słowa kluczowe koszty uzyskania przychodów obniżenie podatku należnego odliczanie podatku naliczonego podatek naliczony prawo do odliczenia Istota interpretacji Czy w związku ze zmianą stanu prawnego w dniu 1... czytaj więcej

W jakim momencie Spółdzielnia może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony podatek od nieruchomości?

Dodano: 2009-07-17 11:07:17
Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-850/08-2/ŁM Data 2009.03.10 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Słowa kluczowe koszty uzyskania przychodów Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podatek dochodowy od osób prawnych podatek od nieruchomości zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych źródła przychodu Istota... czytaj więcej

Czy od odprawy emerytalnej lub rentowej Zpchr odprowadza podatek dochodowy PIT4 do Urzędu Skarbowego (odprowadza się od odpraw pośmiertnych i umów o działo i zlecenie)...

Dodano: 2014-07-29 14:07:05
Stosownie do treści art. 9 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zmian.) opodatkowaniu... czytaj więcej

Jestem przedsiębiorcą z tzw. otwartego rynku pracy i chcę ubiegać się o przyznanie przez wojewodę statusu zakładu pracy chronionej. Czy na podstawie obowiązujących przepisów prawnych jako...

Dodano: 2014-07-29 11:07:40
W myśl art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) prowadzący... czytaj więcej

Witam, Zpchr 1) Czy wpisywać nadal zero, czy liczbę faktyczną mimo nie udzielania ulg fragment instrukcji PFRON w sprawie wypełniania INF-1: INF- 1Część C.3. DANE O ZATRUDNIENIU GRUP OSÓB...

Dodano: 2014-07-15 14:07:11
1. Na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/WWO/Formularze/W_INF-1_2013v2.pdf pod pozycjami 57-60 w druku INF-1 pojawia się informacja, że pozycje te wypełniają wszyscy... czytaj więcej

W jakiej formie  PFRON może przesłać zawiadomienie  pracodawcy o wszczęciu postępowania kontrolnego? ...

Dodano: 2014-06-27 16:06:30
W sprawie kontroli przedsiębiorców pobierających dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki... czytaj więcej

Z dniem 03.04.2014 rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem – osobą niepełnosprawną. W dniu 10.04.2014 wypłacono mu odprawę. Jednak w dniu wypłaty nie był on już pracownikiem firmy. Czy od...

Dodano: 2014-04-10 14:04:22
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są:  renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich... czytaj więcej

Jesteśmy byłym zakładem pracy chronionej. Jako zakład pracy chronionej w 2003 roku dostaliśmy decyzję o wyłączeniu gruntu z działalności rolniczej pod produkcję. Od tego momentu naliczaliśmy opłatę...

Dodano: 2014-03-20 09:03:21
Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) do... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    16
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia