Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Wyrok NSA z dnia 23 września 2009 r., sygn. akt II GSK 73/09.

Dodano: 2009-11-03 13:11:00
SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Cezary Pryca Sędziowie NSA Jan Bała Janusz Zajda (spr.) Protokolant Małgorzata Suchocka po rozpoznaniu w dniu 23 września 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt V SA/Wa 1707/08 w sprawie ze skargi Z. Ł.-D. B.-K. - Zakładu Pracy Chronionej w S. na... czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

Dodano: 2009-07-03 15:07:00
Dz.U.2009.109.913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych Na podstawie art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) tryb i sposób postępowania w sprawach... czytaj więcej

Mam następujące pytanie: Jesteśmy ZPCHR-m w branży ochrony osób i mienia. Czy można sfinansować zakup umundurowania dla naszych pracowników z ZFRON. Z góry dziękuję za...

Dodano: 2013-11-25 07:11:27
Na podstawie przepisów par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób... czytaj więcej

Złożyliśmy wnioski o pomoc de minimis do Urzędu Miasta, w związku z niedotrzymaniem terminu złożenia w/w wniosków (przekroczone 30 dni) nie otrzymaliśmy zaświadczeń o pomocy de minimis. Co...

Dodano: 2013-11-20 07:11:48
W załączniku znajduje się uzasadnienie dotyczące wyjaśnień w sprawie naruszenia par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego... czytaj więcej

Czy pracodawca prowadzący zpch może ze środków ZFRON zakupić maszyny do pracy dla osób niepełnosprawnych? Z jakiej puli ZFRON może to kupić?Jak jest podstawa prawna takiego zakupu? Czy...

Dodano: 2013-11-07 06:11:06
Pracodawca tworząc ZFRON obowiązany jest przeznaczać uzyskane kwoty na ZFRON w następujących proporcjach:   pula ogólna, tzw. „duży zfron” – maksymalnie 75 proc.... czytaj więcej

Dla naszego dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na czas nieokreślony został kurs opłacony językowy. Płatność nastąpiła z tzw. dużego zfron w ramach pomocy de minimis i miała obejmować...

Dodano: 2013-07-31 11:07:14
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007 r., Nr 245,... czytaj więcej

Pracownik zwrócił się z prośbą o sfinansowanie z ZFRON monitora komputerowego Jak dobrze uzasadnić dla osoby niepełnosprawnej zakup/wymianę monitora komputerowego do użytku domowego w ramach...

Dodano: 2013-05-24 10:05:57
Odpowiadając na Państwa pytanie wskazać można dwa tytuły uzasadniające zakup (wymianę) monitora komputerowego dla osoby niepełnosprawnej ze schorzeniem narządu ruchu. Może to być § 2 ust 1 pkt... czytaj więcej

Zakład Pracy Chronionej zakupił w ramach ZFRON i IPR dla konkretnego pracownika w leasingu finansowym samochód do przewozu osób niepełnosprawnych do pracy. Pracownik w trakcie umowy...

Dodano: 2013-05-24 06:05:42
Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: „Środki funduszu rehabilitacji są... czytaj więcej
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    39
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia