Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

De minimis po nowemu. Pisze Mateusz Brząkowski radca prawny POPON w TAXPRESS Prawo Pomocy Publicznej

Dodano: 2014-05-16 08:05:00
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje w krajach Unii Europejskiej nowe rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), dalej jako rozporządzenie nr 1407/2013. Zawiera ono istotne zmiany związane z wydatkowaniem pomocy o charakterze de minimis przez przedsiębiorców. czytaj więcej

Jak ubiegać się o pomoc de minimis. POPON odpowiada w TAXPRESS Prawo Pomocy Publicznej

Dodano: 2014-04-28 07:04:00
Czy jako osoba niepełnosprawna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jestem zobligowany wypełniać Sekcję B – „Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy” Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM)? Czy dane zawarte w tej sekcji formularza dotyczą mikroprzedsiębiorców? Zgodnie z wyjaśnieniami PFRON na stronie www.pfron.org.pl każdy przedsiębiorca (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa) zobligowany jest do wypełnienia Sekcji B czytaj więcej

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o refundację składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. POPON radzi czytelnikom TAXPRESS Prawo Pomocy Publicznej

Dodano: 2014-04-25 11:04:00
Jestem osobą niepełnosprawną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Ubiegam się o refundację składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Czy poza składanym comiesięcznie wnioskiem WN-U-G powinienem składać jeszcze jakiś dodatkowy dokument? czytaj więcej

POPON radzi czytelnikom TAXPRESS Prawo Pomocy Publicznej

Dodano: 2014-04-25 10:04:00
Jestem osobą niepełnosprawną i prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Dowiedziałem się, że z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogę uzyskać refundację składek emerytalnych i rentowych odprowadzanych do ZUS. Czy pomoc ta ma charakter pomocy de minimis? czytaj więcej

W pierwszym kwartale 2014 r. dopłaty z PFRON zamrożone na poziomie z ubiegłego roku – artykuł w Rzeczpospolitej pisze Mateusz Brząkowski radca prawny, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2014-02-17 09:02:00
Pracodawcy z otwartego rynku muszą poczekać jeszcze 3 miesiące na zrównanie wysokości dofinansowania do pensji niepełnosprawnych do kwot, jakie otrzymują zakłady pracy chronionej. czytaj więcej

Jakie dofinansowanie do pensji niepełnosprawnych przysługuje między styczniem a marcem 2014 r. – artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2014-02-17 08:02:00
W jakiej wysokości pracodawcom przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON między styczniem a marcem 2014 r. czytaj więcej

Czy kwota dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON ulegnie podwyższeniu bądź obniżeniu?...

Dodano: 2014-12-23 09:12:30
Po 1 stycznia 2015 r. maksymalne kwoty dofinansowania, które mogą uzyskać zatrudniający osoby z niepełnosprawnością, nie legną zmianie. Nie nastąpi także tzw. waloryzacja dofinansowania, gdyż... czytaj więcej

Dzień Dobry, Czy przy składaniu wniosku po 30/06/2014 o uzyskanie zaświadczenia o pomocy de minimis np do US lub Gminy należy nadal wypełniać część B Informacja dotycząca sytuacji ekonomicznej...

Dodano: 2014-11-19 11:11:01
Wyjaśnienia UOKiK dotyczące stosowania formularza informacji oraz wzoru zaświadczenia o pomocy de minimis do czasu nowelizacji rozporządzeń Rady Ministrów W związku z faktem, iż od dnia 1... czytaj więcej

Dzień dobry, sprzedaliśmy środek trwały zakupiony ze środków ZFRON pochodzących z nadwyżki dofinansowania nad wynagrodzeniem (SOD) z 2008 r. Niezamortyzowaną część przekazaliśmy na konto...

Dodano: 2014-10-28 15:10:14
Kwotę wpłaconą na zfron należy podzielić na 10, 15, 75. Obowiązek takiego podziału (przeznaczenia co najmniej 10 % na IP i 15 % na ipr) wynika bezpośrednio z przepisów i dotyczy wszystkich... czytaj więcej

Pomoc de minimis -zatrudnienie z UP bezrobotnego do 30 roku życia -umowa o pracę na 18 mcy, przy dofinansowaniu(refundacji) przez 12 mcy. Kiedy uzyskujemy pomoc de minimis z Urzędu Pracy, czy przy...

Dodano: 2014-10-28 09:10:54
Szczegóły dotyczące wydatkowania pomocy de minimis oraz wystawiania zaświadczenia o pomocy de minimis okreslone są każdorazowo w akcie prawnym, na podstawie którego pomocy się udziala... czytaj więcej

Urząd Skarbowy, by wydać zaświadczenia o pomocy de minimis domaga się w dalszym ciągu wypełniania informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na starym formularzu INF o PP w części B. Czy...

Dodano: 2014-10-09 10:10:26
Zgodnie z wyjeśnieniami UOKiK na stronie internetowej http://uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq2185 Informacje przedstawiane przez wnioskodawcę na przedmiotowym formularzu mają na celu... czytaj więcej

Sp. z o.o. prowadząca działalność rolniczą w zakresie rolniczym (uprawa zbóż) zamierza być zakładem pracy chronionej. Na jakie ulgi może liczyć i jaki będzie jej limit pomocy de minimis?...

Dodano: 2014-08-07 11:08:20
Szczegóły w zakresie uprawnień i obowiązków zakładów pracy chronionej (ZPChr) wskazane zostały w art. 28, 30-33 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej... czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    39
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia