Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zaświadczeń de minimis

Dodano: 2014-07-11 10:07:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, który podlega obecnie konsultacjom społecznym i resortowym. czytaj więcej

Jak wypełnić pozycję 36 we wniosku WN-D – „Liczba osób niepełnosprawnych nowo zatrudnionych w okresie sprawozdawczym”?...

Dodano: 2015-03-18 11:03:20
W poz. 36 w dokumencie WN-D, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń... czytaj więcej

Jakie są zasady wliczania pracownika niepełnosprawnego od 2011 r. do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych?...

Dodano: 2015-03-18 11:03:59
Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), w przypadku... czytaj więcej

Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną i uzyskać dofinansowanie. Słyszałem, że żeby uzyskać dofinansowanie trzeba spełnić efekt zachęty. Co to takiego efekt zachęty?...

Dodano: 2015-03-16 08:03:31
Jednym z warunków udzielenia pomocy w postaci dofinansowania jest wykazanie, że pomoc wywołuje tzw. efekt zachęty – czyli powoduje wzrost zatrudnienia u pracodawcy. Pracodawca może... czytaj więcej

Jaka jest definicja przedsiębiorstw partnerskich i powiązanych, na potrzeby ustalania wielkości przedsiębiorstwa?  ...

Dodano: 2015-03-16 08:03:59
Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy związane z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych oraz uzyskiwaniem pomocy publicznej na ten cel. Zmiany dotyczą m.in. istotnej modyfikacji... czytaj więcej

Jakie warunki powinien spełniać pracodawca, aby mógł ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych od 1 stycznia 2015 r.?...

Dodano: 2015-03-13 15:03:22
Tak jak to było do tej pory, zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,... czytaj więcej

Jesteśmy zakładem pracy chronionej i korzystamy z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do części naszych nieruchomości. Chcemy wystąpić o wydanie zaświadczeń o pomocy de...

Dodano: 2015-03-13 15:03:13
NIE. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt, burmistrz oraz prezydent miasta. Tak wynika z art. 1c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    39
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia