Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Nowy wzór tzw. INF-O-PP

Dodano: 2016-03-02 11:03:00
POPON informuje, że ogłoszone zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz ogłoszony został nowy wzór tzw. INF-O-PP. czytaj więcej

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2016-02-29 12:02:00
Pracodawca, który chce zatrudnić osobę niepełnosprawną, może liczyć między innymi na dofinansowanie do wyposażenia stanowiska pracy takiej osoby. Jest ono realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem samorządu powiatowego. czytaj więcej

PFRON: Zaświadczenia o pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Dodano: 2016-02-10 10:02:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że rozpoczął wysyłanie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. czytaj więcej

PFRON: Składanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2016 r.

Dodano: 2016-02-04 13:02:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypłacane pracodawcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą, na podstawie art. 26 a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) stanowi pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czytaj więcej

Spółka wystepuje o comiesieczne dofinansowanie do wynagrodzeń prac. niepełnosprawnych. Za rok 2015 w sprawozdaniu finansowym wykazuje stratę bilansową, która nie przekracza 50%...

Dodano: 2016-06-09 15:06:52
Witam, W przedstawionej sytuacji proszę przede wszystkim nie kierować się oceną własną sytuacji ekonomicznej ale wytycznymi wynikającymi wynikającymi z z art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr... czytaj więcej

Czy są podmiotami powiązanymi dla celów a) stanów zatrudnienia wykazywanych przy SOD –przyrost zatrudnienia i ilościowy efekt zachęty b) sumowania limitu pomocy de minimis c)...

Dodano: 2016-05-10 12:05:49
Definicje przedsiębiorstwa samodzielnego, partnerskiego oraz powiązanego określa przepis art. 3 ust. 1-3 Załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego... czytaj więcej

Witam. Zgodnie z art. 26b ustawy o rehabilitacji, każdy pracodawca pobierający dofinansowanie na zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego, jest zobowiązany wykazać efekt zachęty na...

Dodano: 2016-02-25 12:02:55
Jednym z podstawowych warunków ubiegania sie od dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepelnosprawnego jest wykazanie tzw. efektu zachęty metodą ilościową lub jakościową (dotyczy... czytaj więcej

1) Pytanie dotyczy przyszłej nowelizacji ustawy o rehabilitacji, wchodzącej w życie od 1.07.2016. Chodzi o dofinansowanie na pracowników pełnosprawnych, którzy uzyskali orzeczenie w...

Dodano: 2016-02-25 12:02:56
W powyższej sprawie wypowiedziało się Biuro Pęłnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w stanowisku znak pisma  BON-I 52315.58.2015.LK  z dnia 11.12.2015 roku. Zgodnie z tym... czytaj więcej

Witam! Utraciliśmy 31-12-2015 roku status zakładu pracy chronionej. Korzystamy z dofinansowań z otwartego rynku pracy. Odprowadzamy z PIT-4 od osób niepełnosprawnych na ZFRON w zależności od...

Dodano: 2015-11-18 10:11:35
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), dalej jako... czytaj więcej

Dzień dobry, Mam pytanie dotyczące przedsiębiorstw powiązanych. Prezes Sp.z o.o., która jest ZPCHr posiadający 70% udziałów w tej spółce, prowadzi również działalnośc...

Dodano: 2015-09-09 10:09:27
Biorąc pod uwagę przepisy dotyczące SOD - od 1 stycznia 2015 r. wyliczając stan zatrudnienia w poz. 39 i 41 Wn-D należy uwzględniać art. 3 Załącznika do rozporządzenia KE nr 651/2014 r., czyli brać... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    39
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia