Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2018-03-29 09:03:00
Jednym z ważnych działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest wspieranie ich przedsiębiorczości. Opłacanie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne stanowi duże obciążenie dla niepełnosprawnych przedsiębiorców. Dlatego wsparcie w formie refundacji obowiązkowych składek jest istotnym elementem pomocy. czytaj więcej

Zwrot składek tylko na wniosek przedsiębiorcy. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-01-31 08:01:00
Niepełnosprawny przedsiębiorca może uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundację składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Wniosek w tej sprawie może jednak złożyć dopiero po ich opłaceniu w całości. czytaj więcej

Wyższa refundacja dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-01-10 09:01:00
Nawet 100 proc. zwrotu obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe otrzyma prowadzący działalność, który legitymuje się znacznym stopniem niepełnosprawności. Od stycznia 2017 r. wysokość tych opłat, a zatem i refundacji, jest wyższa. czytaj więcej

Ekwiwalent za urlop poza kosztami płacy niepełnosprawnego. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2016-12-27 18:12:00
Choć pojęcie wynagrodzenia do celów uzyskania dofinansowania do pensji pracownika niepełnosprawnego z PFRON jest dość pojemne, to nie obejmuje m.in. ekwiwalentów oraz ryczałtów. czytaj więcej

Gazeta Podatkowa: Przedsiębiorstwa powiązane a nowy formularz INF-O-PP

Dodano: 2016-11-02 08:11:00
Pracodawcy starający się o pomoc w ramach dofinansowania do wynagrodzen na pracownikow niepełnosprawnych z PFRON muszą pamiętać, że od 11 marca 2016 r. obowiązuje nowy wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP). Ma on znaczenie szczególnie w kontekście definicji przedsiębiorstwa powiązanego. czytaj więcej

Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej: Zwrot kosztów przystosowania stanowiska dla osoby niepełnosprawnej

Dodano: 2016-04-29 08:04:00
Pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić osoby niepełnosprawne, mogą liczyć m.in. na zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla takich pracowników. Środki na ten cel przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem samorządu powiatowego. czytaj więcej

Witam, jesteśmy zakładem pracy chronionej i przekształcamy się zgodnie z kodeksem spółek handlowych w jednoosobową sp. z o.o. Czy w związku z tym limit pomocy de minimis jest jeden czy...

Dodano: 2017-05-12 10:05:10
W art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis uregulowano jedynie... czytaj więcej

Jak napisać wniosek o pomoc de minimis do urzędu skarbowego za zakup monitorów potrzebnych do wypsażenia stanowiska pracy osób niepełnosprawnych?...

Dodano: 2016-10-27 14:10:33
Dzień dobry Ubiegając się o zaświadczenie o pomocy de minimis  na wydatki ze środków ZFRON pracodawca składa do odpowiedniego organu:... czytaj więcej

Dzień dobry Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości czy w przypadku zwracania się do US o wystawienie zaświadczenia de minimis na zakup np (foteli rehabilitacyjnych, maszyny piorącej) muszę...

Dodano: 2016-10-20 15:10:29
Dzień dobry Zgodnie z obowiązujacymi przepisami pracodawca występując o wydanie zaświadczenie o pomocy de minims  do uprawnionego organu (w państwa przypadku do US) składa stosowny wniosek... czytaj więcej

Jak odn się do art w Rzecz z 30.06.16 odn przek wyn prac na kon komorn a pr do dof? To samo dot potr skł na ub grup czy raty poż. Jak uchr się przed utr prawa do dof? Czy wyst pismo od kom odn zaj...

Dodano: 2016-07-14 13:07:37
Witam, Dotychczasowa praktyka PFRON wskazuje, że prawomocne postanowienie komornika może być podstawą do dokonywania potrąceń. Nie wynika to jednak wprost z ustawy lecz z tzw. praktyki... czytaj więcej

Czy zatrudniając osoby , które posiadają orzeczenie o grupie inwalidzkiej z np. 2000r. (czy tez wcześniej ) z symbolem np."O" lub "Ps" ( będące, nota bene, adekwatnymi do...

Dodano: 2016-06-22 09:06:57
Przyjmuję, że pytacie Państwo o potwierdzanie schorzeń szczególnych na potrzeby uzyskania podwyższonego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na podstawie art. 26a... czytaj więcej

PRACOWNIK JEST ZATRUDNIONY W NASZEJ FIRMIE OD KWIETNIA 2014 OTRZYMAŁ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W 05.2016 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ ZGODNIE Z ORZECZENIEM ISTNIEJE OD 09.2015 USTALONY STOPIEŃ...

Dodano: 2016-06-22 09:06:01
Nowelizacja ustawy o rehabilitacji (...) z 25.09.2015 r. wprowadza od 1 lipca 2016 r. przepis, który umożliwi pracodawcom uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń na pracowników... czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    39
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia