Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Jestem przedsiębiorcą z tzw. otwartego rynku pracy i chcę ubiegać się o przyznanie przez wojewodę statusu zakładu pracy chronionej. Czy na podstawie obowiązujących przepisów prawnych jako...

Dodano: 2014-07-29 11:07:40
W myśl art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) prowadzący... czytaj więcej

Czy od 1/07/2014 przy ubieganiu się o pomoc de minimis np na szkolenia,targi z UP ,Klastra Przemysłowego lub EFS u itp należy składać komplet Sprawozdań Finansowych za 3 lata, pełnych z Informacją...

Dodano: 2014-07-16 12:07:15
W materii braku konieczności badania kondycji finansowej na poczet wydatkowania pomocy de minimis na stronie http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php opublikowano oficjalne wyjaśnienia:... czytaj więcej

W naszej firmie od 6 lat pracuje osoba niepełnosprawna (umiarkowany stopień 05R). Obecnie planujemy przenieść ją na stanowisko biurowe. Czy możemy w ramach "dużego " ZFRONU zakupić jej...

Dodano: 2014-07-10 15:07:10
Na podstawie przepisów par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób... czytaj więcej

Czy wydatki poniesione na finansowanie szkoleń pracowników niepełnosprawnych w ramach indywidualnych programów rehabilitacji  podlegają regułom pomocy de minimis?...

Dodano: 2014-07-01 13:07:38
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.... czytaj więcej

W jakiej formie  PFRON może przesłać zawiadomienie  pracodawcy o wszczęciu postępowania kontrolnego? ...

Dodano: 2014-06-27 16:06:30
W sprawie kontroli przedsiębiorców pobierających dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki... czytaj więcej

Witam, Jakie praktyczne są skutki zmiany Rozp MPiPS z 18/06/2014 w sprawie ZFRON ? tzn, że środki z PIT4 mogą być przeznaczone w kwocie nieprzekraczającej 90% na pokrycie wydatków z ZFRON,...

Dodano: 2014-06-25 14:06:37
Zgodnie z nowym brzmieniem § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.... czytaj więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    39
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia