Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Zmiana rozporządzeń w sprawie zadań powiatu i województwa

Dodano: 2014-06-25 12:06:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostały ogłoszone 2 rozporządzenia: czytaj więcej

Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej

Dodano: 2014-06-25 11:06:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 23 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 814). czytaj więcej

Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania o stopniu niepełnosprawności

Dodano: 2014-06-25 11:06:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 23 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 820). czytaj więcej

Witam, proszę o pomoc w następującej sprawie: Jesteśmy firmą handlowo-usługową, byłym ZPChr z zachowanym prawem do dysponowania środkami ZFRON. W grudniu 2014 kupiliśmy urządzenie na wyposażenie...

Dodano: 2015-01-21 13:01:24
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc... czytaj więcej

Jesteśmy  ZPChr  i posiadamy własną przychodnię, w której świadczone są usługi na rzecz naszych pracowników niepełnosprawnych , a także innych osób. Mamy podpisane...

Dodano: 2015-01-07 12:01:09
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1300)... czytaj więcej

Czy wnioski o dofinansowanie nadal będzie można składać do PFRON?...

Dodano: 2014-12-23 09:12:14
Tak. Na podstawie ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.... czytaj więcej

Czy zmieniły się druki wniosków (Wn-D) i załączników (INF-D-P) wysyłanych do PFRON?...

Dodano: 2014-12-23 09:12:22
Od stycznia 2015 r. ma obowiązywać (na dzień zesłania tygodnika do drukarni rozporządzenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw) nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w... czytaj więcej

Czy oprócz zmian w ustalaniu tzw. efektu zachęty metodą ilościową przy dofinansowaniach do wynagrodzeń zmienią się także inne przepisy w zakresie refundacji środków na pomoc osobom...

Dodano: 2014-12-23 09:12:56
Nowelizacja modyfikuje także inne zasady uzyskiwania wsparcia finansowego na osoby niepełnosprawne, m.in. w zakresie finansowania szkoleń czy kosztów dostosowania pomieszczeń zakładu pracy do... czytaj więcej

Czy po zmianach limit kosztów płacy, od którego zależy wysokość kwoty refundacji wynagrodzenia niepełnosprawnego, ulegnie zmianie?...

Dodano: 2014-12-23 09:12:02
Zarówno rozporządzenie nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L. poz. 187,... czytaj więcej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    39
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia